Tesisat sistemleri ve yangından korunma sistemleri ürünleri ticareti ve üretimi yapan UNİTES ailesi olarak;

-Dünya pazarındaki rekabetin öngördüğü koşulsuz müşteri memnuniyeti için yüksek kalite ve standartlarda ürünler tedarik edeceğiz.
-Ulusal/Uluslar arası yasal düzenlemelere eksiksiz uyacağız.
-Tüm faaliyetlerimizi insan ve çevre odaklı sürekli gözden geçireceğiz. Faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz çevre etkilerini en aza indirmek, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli tedbirleri alıp iyileştirme çalışmalarını yapacağız.
-Entegre Yönetim Sistemimizi daha verimli ve etkin kılmak için çalışanlarımızın bilinç ve sorumluluğunu geliştirip yaygınlaştıracağız.
-Kısıtlı doğal kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanacağız.
-Atıkların azaltılmasını, ayrıştırılarak yeniden kullanımını, geri dönüşümünü ve gerekli olanların yasal bertarafını sağlayacağız.
-Tüm rakip ve paydaşlarımıza örnek olacağız. Teknolojik gelişmeler, toplumun talep, beklenti ve gereksinimlerini göz önüne alarak, politikamızla birlikte kalite, çevre ve iş sağlığı iş güvenliği uygulamalarımızı sürekli gözden geçirerek, iyileştirmek entegre yönetim sistemi politikamızdır.


  •  OHSAS 18001
  •  ISO 9001
  •  ISO 14001